Næste - Forrige
Forfatter: Thomas Munkholt Sørensen
Søgeord: Psykologisk
Drama
System: Systemløst
Skrevet til: Fastaval 94
Bemærk: Vandt prisen for Bedste Handouts på Fastaval 94.
  Seks mennesker er samlet i et kontor i Departementet. Det drejer sig om en Gendarm, en Terrorist, en Kommisær, en Prokurator, en Sekretær og en Kustode. Kommisæren har et brev med sig - i det staar der, at et Dokument af for Staten stor vigtighed er forsvundet fra Departementet. Og ingen faar lov at gaa derfra, før en skyldig er blevet fundet. Det springende punkt er bare, at ingen af de tilstedeværende er skyldig! - i den forbrydelse i hvert fald.

Ny søgning!